Teknokent Logo
resimler
resimler
resimler
resimler
adres ayiraci

Göller Bölgesi Teknokenti

Göller Bölgesinde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi açılması için 28 Aralık 2004 Salı günü Sanayi ve Ticaret Bakanlığına resmi başvuru yapılmıştır.

Göller Bölgesi Teknokent A.Ş. 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.08.2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün onayı ile 10.11.2005 tarihinde kurulmuştur.

Göller Bölgesinin ekonomik dönüşümünde bundan sonraki en önemli adımın, kazandıracağı sosyal, akademik ve ekonomik değerler ile Göller Bölgesi Teknokenti olması beklenmektedir.


Yerleşim

Teknokent, SDÜ doğu ve batı kampüslerinde 2 bölgede, toplam 112.000 m2 lik alana sahiptir. Doğu kampüsündeki alan 82.860 m2, batı kampüsündeki alan 29.530 m2'dir. Otoyol ve çevre yolu bağlantısı ile Isparta ve çevresine ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır

Batı kampüsünde bulunan iki binadan birincisi yaklaşık 20 adet firmayı bünyesinde barındırabilecek kapasiteye sahiptir. İkinci bina ise Cad-Cam Merkezi ve YEKARUM'un bulunduğu binadır. Bu alan mühendislik mimarlık fakültesine, merkezi araştırma laboratuarlarına ve araştırma merkezlerine yakındır. Doğu kampüsündeki alan çalışmaya başlayana kadar bu alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi bilincinin yerleştirilmesi ve alanında ilk olmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi görevini üstlenecektir.

Doğu kampüsündeki alan fen-edebiyat, ziraat, tıp ve sosyal bilimler fakültelerine yakındır. Bu alandaki binaların alt ve üst yapı projeleri tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelinmiştir.


Göller Bölgesi Teknokentinin Misyonu

 • Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması
 • Teknoloji transferine yardımcı olacak, ileri teknoloji sağlayacak, ArGe geleneğine sahip uluslararası firmaları bölgeye çekmek
 • İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
 • Bünyesindeki şirketlere yeni kaynaklar ortaya çıkarmak, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak
 • Yüksek katma değerin oluşturulması ve sürdürülmesi
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek
 • Ürün kalitesini ve standardını yükseltmek
 • Verimliliği artırmak
 • Üretim maliyetlerini düşürmek
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek
 • Büyümeyi teşvik edici yatırım olanakları yaratmak
 • İleri teknoloji üretme potansiyeline sahip girişimcileri desteklemek
 • Tasarım kalitesini yükseltmek
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak


Göller Bölgesi Teknokentinin Vizyonu

 • Daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği
 • Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi
 • Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi
 • Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi


Tüm Teknokent Firmalarının Faydalabileceği Süleyman Demirel Üniversitesi İmkanları

 • Sosyal İmkanlar

  • Kafeterya
  • Yemekhane
  • Sağlık Hizmetleri
  • Spor Ve Kültür Ulaşım İlk Yardım
  • Altyapı Hizmetleri (Elektrik, Su, Isıtma, Telefon, İnternet)
  • Güvenlik ve İtfaiye Hizmetleri
  • Bakım, Onarım, Yeşil Alan Düzenlemesi
  • Temizlik Hizmetleri
  • Sosyal Aktiviteler
  • Konferans, Kongre, Sergi Olanakları
  • Sigorta Hizmetleri
  • Seyahat Acenteleri
  • Tüm belediye hizmetleri (çöp toplama vb.)
  • Yeşil alanların hazırlanması, çevre bakımı vb. hizmetler
  • Banka Hizmetleri: Doğu ve Batı Kampüslerinde birer adet İş Bankası şubesi, ayrıca değişik bankaların ATM'leri bulunmaktadır
  • Posta Hizmetleri: Üniversite'de Batı Kampüsünde PTT şubesi bulunmaktadır
 • Araştırma Merkezleri

  • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Cad Cam Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Deprem ve Jeoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Kanser Erken Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Radyo TV Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Türk Dili Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Araştırma ve Uygulama Otelleri
  • Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Avrupa Birliği Dökümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Laboratuvarlar

  • Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarları

   • Analitik Laboratuvarı
   • Gama Spektroskopi Laboratuvarı
   • HPLC Merkez Araştırma Laboratuvarı
   • Hidrobiyoloji Laboratuvarı
   • Organik Kimya Laboratuvarı
  • Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvarları

   • Akışkanlar Laboratuvarı
   • Cevher Hazırlama Zenginleştirme (fiziksel), Kömür Hazırlama Teknolojisi Laboratuvarı
   • Çevre Mühendisliği Laboratuvarları
   • Doğal Taşlar Laboratuvarı
   • Flotasyon Laboratuvarı
   • Hava Kirliliği Laboratuvarı
   • Hidrolik Laboratuvarı
   • İnce Kesit Laboratuvarı
   • Jeoloji Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı
   • Jeoloji Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
   • Katı Atık Laboratuvarı
   • Kimyasal Bio Kazanım Laboratuvarı
   • Maden İşletme Laboratuvarı
   • Maden Laboratuvarı
   • Motor Laboratuvarı
   • Tekstil Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı
   • Tekstil Laboratuvarı
   • Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
   • Termodinamik Laboratuvarı
   • Ulaştırma Laboratuvarı
   • Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı
   • Zemin Mekaniği Laboratuvarı
  • Orman Fakültesi Laboratuvarları

   • Botanik Laboratuvarı
   • Entomoloji Laboratuvarı
   • Orman Fakültesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
  • Tıp Fakültesi Laboratuvarları

   • Anatomi AD Araştırma Laboratuvarı
   • Anatomi AD İmm-Histokim ve Mik.
   • Anatomi AD Diseksiyon Laboratuvarları
   • Anatomi AD Pratik Laboratuvarı
   • Histo. ve Embri. AD Hücre Kültürü Laboratuvarı
   • Histo. ve Embri. AD Araştırma Laboratuvarı
   • Tıbbi Biy. ve Genetik AD Moleküler Laboratuvarı
   • Tıbbi Biy. ve Genetik AD Araştırma Laboratuvarı
   • Farmakoloji AD Araştırma Laboratuvarı
  • Ziraat Fakültesi Laboratuvarları

   • Bitki Koruma Klinik Laboratuvarı
   • Tarım Makineleri Laboratuvarı
   • Tarla Bitkileri Laboratuvarı
   • Ziraat Fakültesi Laboratuvarı
  • Araştırma ve Uygulama Hastanesi Laboratuvarlarıadres ayiraci

Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Yerleşkesi Teknokent Binası 32260 Isparta/Türkiye

Tel: +90 246 2111664, Fax: +90 246 2111729,